Federata e Notit te Kosoves

Strukturat udheheqese

Besnik Halili

Kryetar

Bashkim Haxhimusa

Nenkryetar i pare

Emine Llalloshi

Nenkryetare e dyte

Granit Morina

Anetar bordi

Veton Telaku

Anetar bordi

Visar Emini

Anetar bordi

Artiol Shala

Anetar bordi

Hana Fejzullahu

Anetar bordi

Trim Zeqiri

Sekretar gjeneral

Sekretar teknik

Keshilli mbikqyres

Luigj Imeri

Kryetar

Bekim Fejzullahu

Anetar

Ajet Qerkini

Anetar


Enver Hajredini

Selektor

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙