Federata e Notit te Kosoves

Mbledhja e kuvendit per ndryshime statutare

Pas propozimit te komisionit per ndryshimet statutare, eshte miratuar propozimi per thirrjen e kuvendit per ndryshime statutare per daten 26.11.2022.
Ftesat per pjesemarrje ne kete kuvend, do ti dergohen delegateve te autorizuar me daten 11.11.2022, ndersa materiali percjelles me daten 20.11.2022.
Me pranimin e ftesave per kete kuvend, hapet edhe debati, pyetjet, propozimet, etj. lidhur me ndryshimet e statutit dhe akteve normative.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙